kop wat.jpg

Doelstelling van de stichting LINEA RECTA LANDGRAAF

 

De stichting is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet en bemoeit met het realiseren van haar gestelde doelen: Bewustwording Landgraafs Romeins verleden en ondersteuning van de tot standkoming van een internationale provinciaal en gemeentelijk Romeins historisch Route-pad genaamd VIA BELGICA.

 

De stichting is in 2007 ontstaan door het kunstproject Linea Recta van John van den Berg uit Landgraaf naar aanleiding van zijn lange afstands fietstochten zoals o.a. ook de Heirbaan van de Franse kust naar de Duitse Rijnstad Keulen.

Zo ontstond het idee om deze historische route, die ook door de vier oude dorpskernen van de gemeente Landgraaf voerde, middels de door hem bedachte gefaseerde kunstaktiviteiten, het Romeinse aanwezige verleden in Landgraaf onder de aandacht te brengen, zichtbaar en be-levend te maken.

Via Belgica 2003.jpg

Dit doel sloot passend aan bij het provinciaal en gemeentelijke initiatief, om te werken aan de totstandkoming van de Romeins historische route onder de nieuw bedachte naam VIA BELGICA.

 

Ondanks een gehouden startmanifestatie op 13 oktober 2007 mocht het kunstproject niet aansluiten op de aanzet van de provinciale en gemeentelijke aanpak om een voor ogen hebbende VIA BELGICA route vorm te gaan geven en deze vervolgens op de kaart te zetten.

VISIE Via Belgica.jpg

Om de verdere ontwikkelingen op provinciaal en gemeentelijk niveau van de VIA BELGICA niet in de weg te staan nam de stichting een periode van rust in acht om op het juiste en passende moment de draad weer op te pakken. Tegen het einde van 2014 was er een door de stichting gemaakt plan van aanpak gereed: Het project VIA LINEA RECTA, dat uit een viertal uit te voeren onderdelen bestond, om in eerste instantie bij de lokale Landgraafse burgerij  voor het idee een draagvlak te scheppen.

 

Het project dat in maart 2015 van start ging werd eind oktober 2017 afgerond.

Het eerste traject, van bewustwording en initiatie van vele mogelijkheden, werd bewerkstelligd door enkele uitgevoerde samengestelde onderdelen van het (kunst)project VIA LINEA RECTA:

VIAReliefKaart1kopiekopie.jpg
  1. Lezing: ‘Landgraaf archeologisch ingezoomd’ met Parkstad archeoloog Hilde Vanneste.

  2. Info-workshop als voorbereiding voor de geplande éérste Landgraafse Romeins historische stoet en Gallo Romeinse markt.

  3. Zondag 19 juni 2016: Uitgevoerde Romeinse stoet en Gallo Romeinse markt Landgraaf.

  4. De publicatie en uitgave van het éérste VIA BELGICA verhaal het boek: ‘Het amulet van de lichtberg’ in wijkpunt en verpleeghuis ‘De Dormig’ in Landgraaf.

  5. Samen met de vanaf 7 mei t/m 15 oktober  2016 gekoppelde Schilderijententoonstelling: 'VICE VERSA’.

  6. Enkele Buitenmarkt/festivals en onderwijs acties op de basisscholen.

  7. Deelname activiteiten a/d Jaarlijkse Nationale Romeinenweek en Nationale archeologie dagen zoals het plaatsgevonden Marskamp: ‘Op de plaats rust!’ op het domein van ‘Op De Bies in Landgraaf en de initiatie van het hoogste VIA BELGICA NAP punt "Op de Heugden" in Landgraaf.

 

Dankzij het project VIA LINEA RECTA kunnen wij als bestuur zeggen, dat er in deze bijna driejarige project periode bij de Landgraafse burgerij een draagvlak is gecreëerd.

 

Dankzij het vertrouwen van ‘enkelen’ die ons de financiële middelen lieten toekomen, konden wij dit alles tot zover realiseren.

 

De beoogde VIA BELGICA, is een historische thema loop- en fietsroute in wording, die over of aan de oorspronkelijke historische veronderstelde weg loopt. De lengte van dit provinciaal deel komt neer op een traject van maximaal 40 km.. Van Maastricht t/m Landgraaf, los van de gekoppelde extra ‘ommetjes’ van de aangesloten VIA BELGICA gemeenten.

 

Voor wat het VB-traject betreft is het voor onze stichting Linea Recta Landgraaf meer dan aannemelijk dat de route van de oude weg, altijd door de vier oude kernen van de huidige gemeente loopt.